Cenník výkonov a služieb na žiadosť klienta bez úhrady zdravotnej poisťovne

Angiologická ambulancia Podzámska 41 Hlohovec 920 01
Mejapa s.r.o., IČO 47624540
Cenník platný od 09.11.2023
Výkon/služba Cena
Kompletné cievne vyšetrenie dolných alebo horných končatín vrátane ultrasonografie arteriálneho a venózneho systému 60€
Kompletné cievne vyšetrenie dolných alebo horných končatín vrátane ultrasonografie arteriálneho systému 50€
Kompletné cievne vyšetrenie dolných alebo horných končatín vrátane ultrasonografie venózneho systému 50€
Ultrasonografické vyšetrenie karotických artérií 25€
Vyhotovenie kópie zdravotného záznamu 2€
Krátky administratívny úkon na žiadosť pacienta/komerčnej zdravotnej poisťovne 10€
Konzultácia mimo vyšetrenia 20€
Foamskleroterapia varixov 50-100€ (Podľa rozsahu)